Dr. Serdar Savaş

GENAR ENSTİTÜSÜ Direktörü

Kabataş Erkek Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi’nde tıp ve hukuk, London School of Economics and Political Science’da sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene and Tropical Medicine’de epidemiyoloji ve istatistik eğitimleri görmüş, Türkiye’de sağlık ocağı hekimliği, il sağlık müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı müşavirliği, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, müsteşer yardımcılığı, Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Bölge Ofisinde Sağlık Politikaları ve Sistemleri Program Yöneticiliği, Avrupa Program Direktörlüğü ve Avrupa Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2000 yılında Türkiye’ye dönmüş, Birleşik Sağlık Sistemleri’ni, İleri Tıp Teknolojileri’ni ve GENAR Enstitüsü’nü kurmuştur. Avrupa Toplum Sağlığı Genombilim Networkü’nün Yürütme Kurulu Üyeliği ve Politika Geliştirme Koordinatörülüğü yapan Dr. Savaş OECD’nin Genetik Analizler Çalışma Grubu’nun  başkanlığını yapmıştır. Halen Dünya Sağlık Teşkilat ile ulusal ve uluslar arası kuruluşlara danışmanlık  yapmakta olan Dr. Savaş Gentest Marie Curie projesinin yönlendirme komitesinde görev yapmakta, the  Faundation of European Centre for Public Health Genomics’in Co-direktörlüğünü yürütmekte, ayrıca çeşitli ülkelerde Gentest uygulamaları yapmaktadır. Aldığı bir çok ödülü, devlet nişanları, çeşitli dillerde yayınlanmış bilimsel eserleri mevcuttur.

 

Serdar Savaşın Futuristler Zirvesi 2008 Toplantısındaki Konuşması

 

 

Serdar Savaş TEDReset Konuşması