GentestPremium

Sağlıkta teori çok; sizin için tek doğru var.

İnsan bir bütündür. Genleri, yaşam tarzı, beslenmesi, mineral-vitamin ihtiyacı, egzersiz durumu, ruh sağlığı ve psikolojik durumu, stres düzeyi, bakterilerle olan ilişkisi, hormonal yapısı, kan biyokimyası ve daha birçok özelliği ile benzersiz ve tamamen kendisine özel bir ekosistemdir. GentestPremium sizi tüm bu özelliklerinizle 360 derece ve derinliğine inceler, size sizi tanıtır. Hazırlanacak olan Gentest Yaşam Planı hayatınız boyunca geçerliliğini koruyacak, tamamen size özel ‘kullanım kılavuzunuzdur’.

Başta diyabet, kalp krizi, inme, osteoporotik kırık, Alzheimer hastalığı, kadınlarda meme, yumurtalık, rahim; erkeklerde prostat; her iki cinste akciğer kolon, mide, pankreas, mesane, böbrek, cilt kanseri olmak üzere kronik kompleks hastalıklar bireyin genetik yapısı ve yaşam tarzı ile çevresel koşulların etkileşiminden oluşur. Bu hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenler bireyler arasında farklılık gösterir. GentestPremium sizin bu hastalıklardan korunmanız için gerekli önlemleri ortaya koyar. GentestPremium’da yaşlanmanın yavaşlatılmasına, ilerleyen yaşla birlikte fiziksel, zihinsel ve cinsel performansın artırılmasına yönelik önlemler de bulunmaktadır. Bu önlemlerin temel mantığını anlamak için lütfen aşağıdaki kutuda sunulan bilgileri okuyunuz.

Yaşlanma yönteminde farklı yaklaşımlar

Yaşlanma sürecinde takvim yaşımız ve biyolojik yaşımız arasındaki ilişki değerlendirilir. Aşağıdaki grafikte mavi renkteki ‘klasik tıp’ yaklaşımı ilerleyen yaşla birlikte biyolojik yaşın da ilerlemesini ve buna bağlı olarak fiziksel, zihinsel, cinsel performansın düşmesini olağan karşılar. Buna “yaşınıza göre normaldir” tıbbı denebilir.

Grafikte kırmızı renkle gösterilen ‘antiaging tıp’ yaklaşımı bireyi 35-40 yaş bandında tutmayı amaçlar ve bu doğrultuda çeşitli uygulamalar yapar. Geçen yıllar içerisinde gerçek anlamda uygulanan antiaging yöntemlerin başta kanserler olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığı görülmüştür. Tabii ki bir kimse bu riskleri göze alarak antiaging uygulaması yaptırmak isteyebilir. Bu onun mesleki, psikolojik, sosyal ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmış bir taleptir. Bu uygulamaları yapan bireylerin tercihlerine saygı duyarız. Ancak temel amacı insan sağlığını geliştirmek olan Gentest Enstitüsü bu tür uygulamalar yapmamakta ve tavsiye etmemektedir.

Grafikte yeşil renkle gösterilen ‘bioaging tıp’ yaklaşımı tabiata teslim olmadan ve bireyin sağlığını tehlikeye atmadan yapılacak yaşlanmayı geciktiren önlemleri ortaya koyar. Bioaging yaklaşımı birçok vitamin-mineral-organik yağlar, aminoasitler, hormon prekürsörleri gibi desteklerin kullanımını, sistematik egzersiz uygulamalarını ve yaşlanma karşıtı aktiviteleri gerekli kılar. Fiziksel, zihinsel ve cinsel olarak aktif bir ileri yaş dönemi yaşamak bu uygulamaları disiplinli bir şekilde hayata geçirmeye bağlıdır. Bioaging yaklaşımı bu disiplini yaşamına geçirebilecek bireylere önerilir.

GentestPremium yukarıda sunulan açıklamada yeşil renkli ‘bioaging tıp’ yaklaşımının tercih edildiği bir uygulamadır; bireyin yaşlanması normal bir süreç olarak değerlendirilmez. Takvim yaşı ileri gitse de biyolojik yaşın güvenli sınırlar içerisinde genç tutulabileceği anlayışına dayanır. Bireyin hormonlarında ve diğer biyomarkerlarında tıbbın patoloji (hastalık) olarak kabul ettiği bir bozukluk olmasa dahi yaşlanmaya karşı önlemler alınmaktadır. Hazırlanan Gentest Yaşam Planı beslenme, egzersiz ve hastalıklardan korunmak için gereken besin desteklerinin yanında hormon prekürsörleri, hormonal destekler, aminoasit takviyeleri, psiko-sosyal uygulamalar ve diğer müdahaleleri kapsar.

Ruhumuzda ve dış dünyada meydana gelen ve bizim tehdit olarak algıladığımız olaylar (iş hayatı, insan ilişkileri, kent yaşantısı vb.) vücudumuzun ‘stres tepkisi’ vermesine yol açar. Stres vücudun sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinin dengesinin bozulmasına yol açar. Stres durumunda sempatik sistemin yönetimine giren vücut strese yol açan koşulların ortadan kalkmasıyla tekrar parasempatik yönetime geçmektedir. Ancak modern çağın insanında parasempatik sisteme geçmek kolay olmamakta ve sürekli bir sempatik hakimiyet oluşmaktadır. Yorgunluk, yaşamdan zevk almamak, unutkanlık, depresyon gibi aşamalardan geçen birey sonunda bir tükenmişlik sendromuna doğru yol almaktadır. GentestPremium, hastalıklardan korunma ve yaşlanmanın geciktirilmesi yanında stresin ölçümünü ve yönetimini de kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Bağırsakların insan sağlığındaki önemi eski çağlardan bu yana bilinmektedir. Son yıllarda genetik bilimindeki gelişmeler bağırsaklarımızda yer alan mikroorganizmaların (bakteri ve mantarlar) türlerini tespit etmek açısından yeni teknolojiler ortaya koymuştur. Bağırsaklarda bulunan mikroorganizmaların evrenine ‘bağırsak mikrobiyotası’ denmektedir. Her insanın bağırsak mikrobiyotası kendisine özeldir. Bağırsak mikrobiyotasının yapısı bireyin sindirim sistemi ile ilgili sağlık durumu ve şikayetlerinin yanında psikolojik durumu, alerjik reaksiyonları, kilo alması ve birçok hastalığa yatkın hale gelmekle de yankından ilgilidir. Bağırsak mikrobiyotasının, o mikrobiyotayı oluşturan mikroorganizmaların genetik yapılarını inceleyerek ortaya konulmasına ‘mikrobiyom analizi’ denir. Mikrobiyota vücudun toksinlerle olan etkileşiminde de rol oynar. Kanda ve hücre içinde bulunan mineraller ve ağır metaller de sağlığın belirlenmesinde etkilidir. GentestPremium diğer bileşenlerine ek olarak mikrobiyom, hücre içi ve kanda mineral-ağır metal, oksidatif stres panellerini de içermektedir.

Genetik yatkınlıkları ve hastalık riskleri doğrultusunda önlem alarak sağlıklı, dinamik yaşamayı, stresini kontrol etmeyi hedefleyen ve yaşlanmasını yavaşlatmak isteyen, 35 yaşından büyük tüm bireylere uygulanır.

 1. Doku, kan, idrar ve dışkı örnekleriniz alınır,
 2. Yaşam tarzının elektro-fizyolojik olarak değerlendirilmesi için 3 gün süreyle HRV cihazı takılır,
 3. Stres düzeyinizi ölçmek amacıyla 24 saat müddetle AT cihazı takılır,
 4. 3 boyutlu vücut ve postür analiziniz yapılır,
 5. BIA ile hücre fizyolojiniz incelenir,
 6. Psikolojik değerlendirme görüşmeniz gerçekleştirilir,
 7. Hekim muayeneniz yapılır,
 8. Yaşam tarzı görüşmeniz yapılır,
 9. Rapor 6 hafta içinde hazırlanır,
 10. Rapor uzmanlarımız tarafından size açıklanır,
 11. Gentest Yaşam Planı’nız sunulur.

Bundan böyle yaşamınızda sizi biyolojik yapınız ve sağlığınız açısından bizden daha kapsamlı ve derinlemesine tanıyan hiç kimse olmayacak. Bu nedenle Gentest Enstitüsü’nün sorumlulukları Gentest Yaşam Planı’nızın sunulmasından sonra da devam eder. Sizi Gentest Ailesi’nin bir üyesi olarak görür, düzenli görüşmeler, takipler, kontroller, bilgi tazeleme görüşmeleri, eğitimler, bilimsel ve sosyal aktivitelerle sürekli yanınızda oluruz. Buna biz GYBD (Gentest Yaşam Boyu Destek) programı diyoruz.

Bir kişiye uygulanacak Gentest o kişinin yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna, yaşam tarzına ve beklentilerine
göre farklılık gösterir. Aşağıdaki butona tıkladığınızda çıkacak Gentest İhtiyaç Analiz Formu’nu (GİAF)
doldurduğunuzda uzmanlarımız gerekli çalışmayı yaparak sizi arayacaklar.

Gentest Yaptıranlar Ne Diyor?

Ortak yönleri hayatlarını genetik haritalarına göre biçimlendirmeleri...
Gentest'le kendilerini öğrendiler. Artık daha dinamik ve enerjik olduklarını, fazla kilolardan kurtulduklarını, kendilerini çok daha iyi hissettiklerini söylüyorlar.


1/8


Gentest uzmanlarımızın sizinle iletişime geçebilmesi için

lütfen formu doldurunuz.