Stratejik Çerçeve

Gentest, epidemiyolojik ve demografik transizyonun sonucunda ortaya çıkan düşük mortalite ve bundan da düşük fertilite ile yaşlanan toplumlarda, kronik – kompleks hastalıkların artması sonucu sağlık hizmet maliyetlerinin, sağlık hizmetlerini finanse edecek kaynaklardan daha hızlı yükseldiği 21 Yüzyılın en büyük sağlık krizini önlemek üzere geliştirilmiş, yüksek teknolojik, inovatif, sağlığı koruyucu ve geliştirici bir halk sağlığı aracıdır.

MİSYONUMUZ

Genetik ve yaşamla ilgili bilim ve teknolojilerin vardığı son noktayı ulaşılabilir ürün ve hizmetlere dönüştürerek; bireylerin yaşam sürelerini, sağlık düzeylerini, yaşam kalitelerini ve performanslarını yükseltmeye katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, Toplum Sağlığı Genombilim alanında 2009 yılında ulaştığımız “Avrupa’daki En İyi Uygulama” (Best Practice in Europe) konumumuzu daha da geliştirerek, Dünya’nın en iyisi olduğumuzu ispatlamak, bir gün ülkemizde aile hekimlerinin kendilerine bağlı nüfusun sağlık yönetimlerini Gentest’leriyle yapmalarını sağlayarak bu uygulamayı tüm dünyaya yayan lider olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

İnsanlara ve farklılığa duyduğumuz saygıdır.

İLKELERİMİZ

  • İnsan onurunu, kişilik bütünlüğünü, sağlığını korumak, hiçbir neden ve gerekçeyle insana zarar vermemek
  • Bilimin onadığı gerçekler dışında hiçbir iddiada bulunmamak, bulunduğumuz her iddianın arkasını kanıtlanabilir bilimsel bilgi ile desteklemek
  • Bilimsel gelişmeleri, yaratabileceği ekonomik avantaj ne olursa olsun, insanların ve toplumların yararına olmayacak şekilde kullanmamak
  • Ulaştığımız nokta ne kadar başarılı olursa olsun mükemmelin hep uzakta olduğuna inanarak sürekli gelişimin gereklerini yerine getirmektir.

Her biri kendi başına saygıyı hak eden takım arkadaşlarımızın yapıcı ve olumlu bir iş ortamında, her gün bir önceki günden daha donanımlı olmalarını, hakkaniyet çerçevesinde değerlendirmelerini sağlayacağız.

Sizinle iletişime geçmemiz için

lütfen formu doldurunuz.

Gentest, size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz.