Dr. Serdar Savaş

"İnsan genomunun keşfi
kişiye özel tıp çağını başlattı..."

Dr. Serdar SAVAŞ

Dünya Sağlık Örgütü
Avrupa Programı Direktörü, 1998

Dr. Serdar Savaş

2000’den bugüne Dr. Serdar Savaş

Dr. Serdar Savaş, genetik bilgiyi kişiye özel koruyucu tıp alanına Dünya’da ilk uygulayan ve bu alanın uluslararası liderliğini yapan hekim ve bilim insanlarındandır. Dünya Sağlık Örgütü’nde Avrupa Programı Direktörlüğü görevinden sonra, 2000 yılında Türkiye’ye dönerek Hacettepe Üniversitesi’nden araştırmacı ve bilim insanlarıyla, Hacettepe Teknokent’te GENAR Toplum Sağlığı ve Genombilim Araştırmaları Enstitüsü’nü kurmuştur. GENAR, Avrupa’da, Cambridge’den sonra kurulan ikinci toplum sağlığı genombilim araştırma merkezidir.

2004 yılında Nutrigenetik Ulusal Danışma Kurulu’nu kuran Serdar Savaş, 2005 yılında Avrupa’nın ilk Uluslararası Nutrigenetik Sempozyumu’nu İstanbul’da düzenlemiştir. Tüm dünyadan önde gelen 200 kadar bilim insanının katılması ile üst düzey tartışmalara ev sahipliği yapan sempozyum bu alanda önemli adımların atılmasını sağlamıştır. Dünya’nın ilk Nutrigenetik Derneği de kendisi tarafından kurulmuştur. 2009 yılındaki ‘Uluslararası Kronik-Kompleks Hastalıkların Genetiği Konferansı’ da bu derneğin çatısı altında Dr. Serdar Savaş tarafından düzenlenmiş, başta Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Başkanı, Avrupa Halk Sağlığı Birliği Başkanı olmak üzere birçok önemli uluslararası bilim insanını bir araya getirmiştir.

Dr. Savaş, GENAR’daki seçkin ar-ge ekibi ile geliştirdiği ‘Gentest Modeli’ni International Journal of Personalized Medicine’de yayınladıktan sonra 2007 yılında, Atina’da uluslararası bilim camiasına sunmuştur. Dünyanın prestijli bilimsel toplantılarından biri olan Avrupa Halk Sağlığı Konferansı’nın Başkanlık Konseyi, Dr. Savaş’ı 2008 yılındaki Lizbon konferansına davet etmiş ve kendisinden Gentest Modeli’ni 3000 bilim insanına sunmasını ve ayrıca Gentest konusunda bir çalıştay düzenlemesini istemişlerdir. Gentest, 2009 yılında Avrupa Birliği’nin ‘European Network of Puplic Health Genomics’ programı tarafından “Avrupa’daki En İyi Uygulama” (Best Practice in Europe) seçilmiştir. Dr. Serdar Savaş bu programın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş, ayrıca Avrupa Toplum Sağlığı Genombilim Programı’nın Politika Geliştirme Koordinatörlüğü, OECD Genetik Belirteçler Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Dr. Serdar Savaş uluslararası lider bilimsel dergilerden ‘International Public Health Genomics’ ve ‘Applied and Translational Genomics’in editörler kuruluna davet edilmiş ve bu görevleri yürütmüştür. Gentest Modeli’nin uluslararası alanda tanınmasının ardından Maastricht Üniversitesi’nden bilim insanları Dr. Serdar Savaş’la işbirliği geliştirmek üzere görüşmelere başlamış ve Dr. Savaş’tan, kurdukları European Center for Public Health Genomics’in Co-Director’ü olmasını istemişlerdir. Ayrıca GENAR Ar-Ge Koordinatörü Dr. Tomris Cesuroğlu, Gentest çalışması ile, Avrupa Birliği’nin bilimsel araştırmalara kaynak sağlayan 7.Çerçeve Programı kapsamında çok az sayıda özel araştırmacıya verilen Marie Curie Fonu tarafından desteklenecek bilim insanı seçilmiştir. Dr. Serdar Savaş’ın Bilimsel Yönlendirme Komitesi’nde yer aldığı bu çalışmanın amacı Gentest’in Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin sağlık hizmet sistemlerinin parçası haline getirilmesidir. Gentest, 2014 yılında ‘Dutch Innovation Attacher Network’ tarafından Türkiye’den seçilen tek inovasyon olarak Avrupa’da geniş bir bilim insanı camiasına sunulmuştur.

Dr. Serdar Savaş İngiltere, Almanya, Avusturya, İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Letonya, Yunanistan, Danimarka, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri’nde davet edildiği bilimsel konferans ve toplantılarda ‘Gentest Modeli’ni dünyanın önde gelen bilim insanlarına sunmuş ve bu konunun dünyada yaygınlaşması için özel bir emek harcamış ve harcamaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bilim Komitesi’ne davet edilen Dr. Serdar Savaş’ın hazırladığı strateji ‘Health 2020 European Health Policy’ dokümanında yer almıştır.

1960’tan bugüne Dr. Serdar Savaş

1960 yılında Ankara’da dünyaya gelen Serdar Savaş ilk öğrenimini Ceyhan Remzi Oğuz Arık İlkokulu’nda tamamlayıp Adana Tepebağ Ortaokulu’ndan mezun olmuştur. 1974– 1977 yılları arasında Kabataş Erkek Lisesi’nde yatılı olarak okuyan Savaş daha sonra sırasıyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Londra Üniversitesi London School of Economics and Political Science, Londra Üniversitesi Londron School of Hygiene and Tropical Medicine’de eğitim almıştır.

Meslek yaşamına Diyarbakır Şehitlik Sağlık Ocağı Hekimi olarak başlayan Dr. Savaş Adana Sucuzade Sağlık Ocağı Hekimliği yapmış, bu görevleri sırasında takdirname ile ödüllendirilmiştir. Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı tarafından, 26 yaşındayken Türkiye’nin en genç sağlık müdürü olarak Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilmiş ve bu görevde gösterdiği başarılı çalışmalarından ötürü zamanın Başbakanı Turgut Özal’ın talimatıyla 28 yaşında Sağlık Bakanlığı’na müşavir olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Herkese Sağlık’ programını Türkiye’de hayata geçirmek üzere ‘Milli Sağlık Politikası’nın hazırlığını yürütmüştür. 1989 yılında Bulgaristan’dan sınır dışı edilen Türk asıllı insanların durumunu uluslararası alana taşıyarak seslerinin tüm dünyaya duyurulmasında rol oynamıştır. 1991 yılında zamanın Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz ve Müsteşar Tandoğan Tokgöz tarafından Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü’ne getirilmiş, akabinde Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından, 31 yaşındayken Türkiye’nin en genç müsteşar yardımcısı olarak atanmıştır. Birinci ve İkinci Ulusal Sağlık Kongreleri’nin düzenlenmesi, Sağlık Reformu Programı’nın hazırlanması, Ulusal Sağlık Politikası’nın hazırlanması, Dünya Bankası’nın finans ettiği Birinci Sağlık Projesi’nin uygulanması, İkinci Sağlık Projesi’nin hazırlanması çalışmalarını yürütmüştür. Türkiye’nin uluslararası alanda aktif bir şekilde temsil edilmesi, dünyadaki Türk asıllı topluluklarla Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, KKTC’nin sağlık bakanları ile Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, UNICEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve doğu bloğunun yıkılmasından sonra bu ülkeleri sağlık alanında ilk kez toplayan uluslararası sağlık işbirliği konferansını İstanbul’da toplanmasını ve ilk kez bir işbirliği anlaşması imzalanmasını sağlamıştır. Bu çalışmaları takdirname ilk taltif edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevi sırasında Türkiye’yi Dünya Sağlık Örgütü genel kurullarında, Avrupa kurullarında temsil etmiş, Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesini sağlamış, Türkiye’yi temsilen çeşitli uluslararası komitelere ve çalışma gruplarına katılmıştır. Bu yıllar içerisinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile yakın çalışmalarda bulunmuştur. 1993 yılında Özal’ın vefatı ve Yıldırım Aktuna’nın Sağlık Bakanlığı’ndan ayrılması üzerine Dr. Serdar Savaş’ın çalışmaları arzu ettiği etkililikte devam etmemiş ve kendisine Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkanı Dr. Asvall’dan gelen teklifi kabul ederek devlet memuriyetinden istifa edip, Kopenhag’da Birleşmiş Milletler bünyesinde Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde, 33 yaşındayken, bu düzeyde bir göreve gelen en genç kişi olarak, Sağlık Politikaları ve Sistemleri Programı Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Doğu Bloku’nun dağılması bu ülkelerin sağlık sistemlerinde çökmeye neden olmuş, ekonomik ve sosyal kriz morbidite (hastalık) ve mortalite (ölüm) hızlarını süratle yukarı çekmiştir. Dr. Savaş’ın ilk görevi bu krize çözüm bulmak ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde sağlık hizmetlerini yeniden yapılandırmak olmuştur. Avrupa sağlık reformları Ljubljana Şartı’nın hazırlanması ve 52 ülke tarafından imzalanması bu alanda önemli bir kilometre taşı olmuştur. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın katılımıyla kurulan CARNET (Central Asian Republics’ Network for Health Care Reforms), MANAS (Health Care Reform Programme of Kyrgyzstan), LUKMAN (Health Care Reform Programme of Turkmenistan), SOMONI (Health Care Reform Programme of Tajikistan) programları bu ülkelerin sağlık hizmetleri yapılarını yeni koşullara uyarlamaları konusunda çok önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. Kazakistan Halk Sağlığı Üniversitesi’nin kurulması da Dr. Serdar Savaş’ın liderliğinde gerçekleşmiştir. Bu ülkeler Dr. Serdar Savaş’a çeşitli madalyalar, fahri profesörlükler, şeref notları takdim etmiştir. Bosna-Hersek’de savaş yıllarındaki insanlık dramı karşısında bu ülkede de yoğun projeler uygulayan Dr. Savaş Dayton Anlaşması sonrasındaki sağlık hizmet sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmüştür. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’ndeki çalışmaları sırasında Birleşik Krallık, Almanya, Portekiz, İtalya, İspanya ve daha bir çok Batı Avrupa ülkesinde de çalışmalar yürüten Dr. Savaş European Observatory for Health Care’in kurulmasında kritik bir rol oynamıştır.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkanı Dr. Asvall 1997 yılında Dr. Serdar Savaş'a, kendisinden 3 önemli beklentiyi dile getirerek, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Programı Direktörlüğü görevini teklif etmiştir. Bu beklentiler (1) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi için yeni bir politika oluşturulması, (2) Örgütün yeniden yapılandırılması, (3) Yaşlanan Avrupa'nın artan kronik - kompleks hastalık yüküne ve bu durumun yarattığı finansal sorunlara temelden bir çözüm bulunması idi. 37 yaşında bu görevi kabul eden Dr. Savaş her 3 beklentiyi de layıkıyla karşılamıştır. Bunlardan üçüncüsü üzerinde çalışırken İnsan Genom Projesi ile tanışmış, geleceğin koruyucu tıp modelinin kişiye özel temellere dayanacağını görmüş ve kariyerinin bundan sonraki kısmında bu alanda çalışmayı planlamıştır.

2000 yılında Türkiye'ye dönen Savaş Toplum Sağlığı Genombilim çalışmalarını yürütürken bir yandan da Birleşik Sağlık Sistemleri (BSS) adı ile Türkiye'nin sağlık sektörüne özel ilk danışmanlık - eğitim - araştırma şirketini kurmuştur. BSS, Dünya Bankası finansmanı ile 'Sağlığın Yeniden Yapılandırılması', UNFPA finansmanı ile 'Üreme Sağlığı Politikaları'nın hazırlanması, Türkiye'nin ilk 'Hastane Yönetimi Sertifika Programı'nı, Amerikan Hastanesi'nin re-organizasyonu projesini, Türkiye'nin ilk özel sektör hastane networkü projesini ve daha bir çok sektörde ilk olan çalışmayı hayata geçirmiştir. 2002 yılında iktidara gelen AKP hükümeti Dr. Serdar Savaş'ın 1980'lerin sonu, 1990'ların başında Turgut Özal ve Yıldırım Aktuna'nın destekleriyle yürüttüğü sağlık reformu çalışmalarını hayata geçirmek istediklerini belirterek kendisiyle çalışma arzusunu dile getirmiştir. Dr. Serdar Savaş hiçbir ücret ve mevki talep ve kabul etmeden hükümetin '100 Günlük Acil Eylem Programı'nı, 'Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı, hastanelerin tek çatı altında toplanması, genel sağlık sigortasının kurulması, aile hekimliği modelinin oluşturulması gibi sağlık reform sistemlerini hazırlamıştır. Dr. Savaş'ın Türkiye'deki profesyonel yaşamı Gentest'in geliştirilmesi konusuna yoğunlaşmıştır.

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı'nın en genç kurucusu, Kabataş Erkek Liseliler Derneği Üyesi, Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Üyesi ve bu kurumlarda çeşitli yönetim görevlerinde bulunmuş iyi bir Kabataşlı ve Beşiktaşlı olan Savaş, Nutrigenetik ve Kişiye Özel Tıp Derneği'nin, Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği'nin kurucusu ve başkanı, Tüm Fütüristler Derneği üyesidir. Dr. Savaş Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü ve Türkiye Kronik Hastalıklar ve Halk Sağlığı Enstitüsü bilim kurullarında yer almaktadır. Çeşitli uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında görevler yapan Dr. Savaş'ın yurt içinde ve dışında yayınlanmış kitap, makale, pozisyon dokümanları gibi çok sayıda eseri mevcuttur. Kendisine ulusal ve uluslararası alanda çeşitli ödüller takdim edilmiştir. Resim, edebiyat, klasik Türk ve batı müziği, illüzyonizm, dünya mutfakları hobileri arasında olan Serdar Savaş İngilizce ve Almanca bilmektedir.


Dr. Serdar Savaş Videoları

Dr. Serdar Savaş, genler ve insan yaşamına etkisini Teke Tek Özel programında açıklıyor.

Dr. Serdar Savaş, yaşlanma ile ilgili soruları CNN TÜRK Gündem Özel programında yanıtlıyor.

Dr. Serdar Savaş, Gentest ile ilgili soruları Haber Türk HT Sağlık programında yanıtlıyor.

Tümünü İzle

Sizinle iletişime geçmemiz için

lütfen formu doldurunuz.