Dr Serdar Savaş

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni

Dr. Serdar Savaş olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekte ve hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, hizmet ve uygulamalarımızdan faydalanan danışanlarımız ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere, ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.

KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizleri aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Dr. Serdar Savaş olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun şekilde danışanlarımıza, ziyaretçilerimize (internet sitesi ziyaretçilerimizi de kapsamaktadır.) ve iş bağlantılarımıza ait kişisel verileri toplamaktayız. Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz / İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi,

sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, mahremiyetinize özen göstererek KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 1. Kanun’un 5’inci maddesi kapsamında Dr. Serdar Savaş tarafından sunulacak olan hizmetle ilgili tarafınızla danışmanlık sözleşmesi ilişkisinin kurulması ve ifası, kişiye özel tıp kapsamında genetik çalışma ve analizlerin yürütülmesi, Dr. Serdar Savaş tarafından size sunulan hizmetler ile talep ve beklentilerinizin mümkün olan en iyi şekilde karşılanması,
 2. Uygulamalarımızdan danışanlarımızı faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 3. Faaliyetimiz kapsamındaki uygulamaları sunmak ve süreci yönetmek amacıyla danışanlarımız ve iş bağlantılarımız ile doğrudan iletişim kurulması; uygulamalarımıza ilişkin yazışma, bildirim ve randevu onaylarının sağlanması;
 4. Dr. Serdar Savaş tarafından sunulan uygulamalara yönelik tanıtım, teklif, bülten, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerin ilgili kişilerin tercih, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması;
 5. Tanıtım çalışmalarının yürütülmesi;
 6. Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, yürütülmesi;
 7. Dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;
 8. İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, Danışan memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması;
 9. Daha iyi ve güvenilir hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması;
 10. İş bağlantıları, yetkili uygulayıcılar, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi;
 11. Dr. Serdar Savaş ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
 12. Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması;
 13. Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
 14. Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; e-fatura yönetimi;
 15. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi;
 16. Faaliyetlerimiz kapsamında planlama, raporlama, danışan istatistikleri ve benzeri incelemelerin yapılması, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla kullanılması ve/veya
 17. Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

4. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve işbirliği yaptığımız laboratuvarlara, yetkili uygulayıcılar gibi size sağlanan hizmetler alanında hizmet aldığımız iş bağlantılarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza, tedarikçilerimize, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, adımıza kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz. Dr. Serdar Savaş olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları

6. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Dr. Serdar Savaş tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.Ticari Unvan: Dr Serdar Savaş

Adres: Dr. Serdar Savaş, Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. Yıldırım Oğuz Göker Sok.No:1 Carlton 17 Blok D:7 Beşiktaş İstanbul

Telefon: +902124360436

KEP adresi: bayramserdar.savas@hs01.kep.tr

Gentest, size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz.