Gentest Nasıl Uygulanır?

Gentest’in bilimsel ve profesyonel akışı içerisinde kendinizi güvende hissedeceksiniz. İhtiyacınız olan Gentest içeriğine göre bu adımların bazıları sizin için gerekmeyebilir.

İhtiyaçlarınız doğrultusunda sizin Gentestinizin hangisi olduğuna uzmanlarımızla birlikte karar verirsiniz.

Ofisimizde, evinizde veya iş yerinizde Buccal Swap, kan, idrar ve dışkı örnekleriniz alınır.
Çocuklarda ağız mukozasındanacısız bir şekilde hücre toplanır.

Ön değerlendirme görüşmeniz yapılır.

 • Hekim muayenesi
 • Vital ve antropometrik ölçümler
 • 3 boyutlu vücut ölçümleri
 • EKG çekimi
 • Yaşam tarzı analizi anketi
 • Psikolojik envanter uygulamaları

24 saatlik stres ve 3 günlük elektro-fizyolojik kaydınız yapılır.

 • Holter cihazı takılır
 • Sempatik ve parasempatik aktiviteleriniz kaydedilir
 • Uyku derinlik kaydınız yapılır
 • Son 6 aylık stres düzeyleriniz kaydedilir
 • Yaşam tarzı analiziniz kaydedilir.

Analizleriniz yapılır ve raporunuz hazırlanır.

 • Genotipleme
 • Biyokimya, immünoloji, seroloji, hormon, mikro besin bileşenleri analizleri
 • HRV analizleri
 • Yaşam tarzı analizi
 • Epidemiyolojik analizler
 • İstatistiki analizler
 • Risk analizleri
 • Raporlama

Gentest sonuç değerlendirmesi görüşmeniz yapılır.

 • Genetik yatkınlıklarınız
 • Yaşam tarzınız
 • Psikolojik analiz, elektro-fizyolojik ve stres ölçümü sonuçlarınız
 • Vital bulgularınız, biyokimyasal ve hormon analiz sonuçlarınız
 • Hastalık riskleriniz

Gentest Yaşam Planı’nız hazırlanır.

 • Genel yaşam önerileri
 • Size özel beslenme planınız
 • Vitamin, mineral ve diğer besin destekleri ihtiyacınız
 • İhtiyacınız var ise ilaç ve hormon kullanımınız
 • Size özel egzersiz planınız
 • Uyku ihtiyacınız
 • Güneşten yararlanma düzeyiniz
 • Stres yönetiminiz
 • Tıbbi takip planınız
 • Özel ihtiyaçlarınızı

Birinci ay pekiştirme görüşmeniz yapılır.

 • Bilgilerin tazelenmesi
 • Uygulamalarınızın değerlendirilmesi
 • Başarı grafiklerinizin hazırlanması
 • Eksik bilgilerin tamamlanması
 • Farkındalık derinliğinin arttırılması
 • Gentest Yaşam Planı’nın içselleştirilmesi

Dördüncü ay değerlendirme görüşmeniz yapılır.

 • Biyokimya ve hormon sonuçlarınızın değerlendirilmesi
 • Yaşam kalitesi ölçümünüzün yapılması
 • Gentest Yaşam Planı’nızda 3 aylık uygulamanız ışığında küçük revizyonların yapılması

Düzenli takip görüşmeleriniz yapılır.

 • Hastalık risklerinizin düşürülüp yönetilmesi
 • Yaşlanma süreçlerinizin yavaşlatılıp yönetilmesi
 • Yaşam kalitenizin yükseltilip yönetilmesi

Bir kişiye uygulanacak Gentest o kişinin yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna, yaşam tarzına ve beklentilerine
göre farklılık gösterir. Aşağıdaki butona tıkladığınızda çıkacak Gentest İhtiyaç Analiz Formu’nu (GİAF)
doldurduğunuzda uzmanlarımız gerekli çalışmayı yaparak sizi arayacaklar.

Gentest uzmanlarımızın sizinle iletişime geçebilmesi için

lütfen formu doldurunuz.